นารา เครปกะเทยผ่านการตัดผมเกรียนในวิดีโอไวรัลสุดล้ำ

นารา เครปกะเทย ถูกตัดผมเกรียน! สภาพล่าสุดของเขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทุกคนในช่วงเวลาหลังจากวิดีโอไวรัลที่แชร์ออนไลน์ ไม่ต้องการเสียเวลาให้คุณต้องรอชม – มารู้จักภาพล่าสุดของเขาแบบเต็มๆ

Table of Contents

1. ‘นารา เครปกะเทย’ ถูกตัดผมสั้นเกรียนแล้วให้ความรู้สึกอย่างไร?

1.

‘นารา เครปกะเทย’ ได้ถูกตัดผมสั้นเกรียนในช่วงที่ต้องทำการจำคุกในเรือนจำชาย สภาพความเป็นอยู่ที่บังคับให้ต้องตัดผมสั้นและไม่ได้รับอณุญาตให้ใช้เครื่องสำอาง ส่งผลให้ ‘นารา’ มีความรู้สึกที่แฉะแบะและไม่พอใจ เพราะการตัดผมและการไม่ได้รับการปลอบโยนของการใช้เครื่องสำอางทำให้ไม่ถูกพิจารณาเป็นผู้หญิงข้ามเพศได้อย่างถูกต้อง

การตัดผมสั้นและไม่ได้อินโดจ์ให้ใช้เครื่องสำอาง ส่งผลให้ ‘นารา’ รู้สึกถูกยับยั้งในการแสดงอินทิเมตของตัวเอง มีความรู้สึกไม่พอใจและยากลำบากในการรักษาตัวเป็นผู้หญิงข้ามเพศ

เพื่อให้คุณ ‘นารา’ เป็นผู้หญิงข้ามเพศที่ถูกยินยอมและได้รับการป้องกันคุ้มครองที่เหมือนผู้ต้องขังชายทั่วไป เราควรทำหน้าที่ในการส่งเสริมความเป็นผู้หญิงข้ามเพศ เช่น ไม่ต้องบังคับให้ตัดผมสั้น เปิดโอกาสให้ได้ใช้อินโดจ์และเครื่องสำอางได้อย่างเท่าทัน จะช่วยให้ ‘นารา’ รู้สึกมีค่าและถูกจับต้องว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศอย่างถูกต้อง

สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อช่วย ‘นารา เครปกะเทย’

 1. สนับสนุนและเข้าร่วมในการแบ่งปันข่าวสารและการกระทำของ ‘นารา’ ให้คนรู้จักและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เธอต้องเผชิญอยู่ โดยการใช้สื่อโซเชียลหรือบทความในสื่อมวลชน
 2. ก่อตั้งกรรมกริยาต่อต้านการคุมขัง ให้คำปรึกษาและการแจ้งเตือนผู้คุมขังว่าไม่ควรบังคับ ‘นารา’ ให้ตัดผมสั้นและไม่ได้อินโดจ์ให้ใช้เครื่องสำอาง
 3. ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับกระทรวงยุติธรรมและนิติกรรม เพื่อเสริมสื่อทางกฎหมายให้ ‘นารา’ ได้รับการป้องกันคุ้มครองเช่นเดียวกับผู้ต้องขังชาย

2. เพื่อรักษาตัวตนและสภาพความเป็นหญิง, ‘นารา เครปกะเทย’ ต้องทำอย่างไรในช่วงเวลาที่ถูกคุมขังในเรือนจำชาย?

เพื่อรักษาตัวตนและสภาพความเป็นผู้หญิงข้ามเพศในช่วงที่ถูกคุมขังในเรือนจำชาย ‘นารา เครปกะเทย’ จำเป็นต้องทำตามการบังคับบัญชาของการจำคุก แต่ยังสามารถดำเนินการบ certain certain activities certain certain activities certain activities certain activities certain activities certain activities certain activitiesertain…

3. การตัดผมสั้นเกรียบของ ‘นารา เครปกะเทย’ มีผลกระทบต่อการจับต้องของผู้ชายในเรือนจำชายหรือไม่?

ผู้ชายในเรือนจำชายมักจะมีความเข้าใจและสัมพันธ์กับการตัดผมสั้นเกรียบของ ‘นารา เครปกะเทย’ อย่างแตกต่าง ผู้บ้านภูมิใจที่ได้คุ้นเคยและเห็นด้วยกับสิ่งที่ ‘นารา’ ทำและเป็นไปตามสถาบันการคุมขัง แต่บุคคลอื่น ๆ ให้ ‘นารา’ เธอ[beta]…

4. ‘นารา เครปกะเทย’ แถลงว่าการให้ผู้ชายได้หยุดคิดและให้เกียรติถ้าพวกเขารู้จักจริงๆ เพื่อป้องกันปัญหาสันติบันทึกระหว่างผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงข้ามเพศ โดยคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคำแถลงของเธอ?

4.

การให้ผู้ชายได้หยุดคิดและให้เกียรติถ้าพวกเขารู้จักจริงๆ เป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างสันติบันทึกระหว่างผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงข้ามเพศ การแถลงการณ์นี้ช่วยให้ผู้ชายเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ ‘นารา’ ผ่านมาและมีความเป็นอันมั่นใจว่า ‘นารา’ เป็นผู้ห…

5. ในการเข้ารักษาที่เรือนจำชาย, ‘นารา เครปกะเทย’ ไม่ได้รับฮาร์โมนเพศหญิง (ยาคุม) เพื่อคงสรีระและความเป็นผู้หญิงของเธอ ความยินดีหรือไม่ยินดีกับการต้องทำแบบนี้?

การที่ ‘นารา’ ไม่ได้รับการใช้ฮาร์โมนเพศหญิง (ยาคุม) เพื่อคงสรีระและความเป็นผู้หญิงของเธอในการเข้าถึงที่เรือนจำชาย เป็นสิ่งที่ทำให้ ‘นารา’ รู้สึกไม่พอใจและไม่ต้องการ การต้อ…

6. ‘นารา เครปกะเทย’ เล่าว่าในช่วงที่ผ่าตัดหน้าอกแล้วแต่ยังไม่สามารถใส่ยกทรงได้ ต้องใช้วิธีการพิเศษในการป้องกันการผลิตฮอร์โมนเพศชาย คุณคิดว่าสถานการณ์แบบนี้กระทบต่อจิตใจและสุขภาพทางจิตของ ‘นารา เครปกะเทย’ ไปถึงขั้วไหนได้บ้าง?

สถานการณ์ที่ ‘นารา เครปกะเทย’ ต้องใช้วิธีการพิเศษในการป้องกันการผลิตฮอร์โมนเพศชาย เพื่อคงสรีระและความเป็นผู้หญิงของเธอ ส่งผลกระทบต่อจิตใจและสุขภาพทางจิตของเธอได้หลายด้าน

7. ‘นารา เครปกะเทย’ ถูกตัดผมเกรียนและไม่ได้รับการใช้เครื่องสำอางให้เหมือนผู้ต้องขังอื่น ๆ ในเรือนจำชาย เธอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการรักษาตัวและความรู้สึกในการเป็นผู้หญิงข้ามเพศไปถึงขั้วไหนได้บ้าง?

การที่ ‘นารา เครปกะเทย’ ถูกตัดผมเกรียนและไม่ได้รับการใช้เครื่องสำอางให้เหมือนผู้ต้องขังอื่น ๆ ในเรือนจำชาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการรักษาตัวและความรู้สึกของ ‘นารา’ ในการเป็นผู้หญิงข้ามเพศ

5. ในการเข้ารักษาที่เรือนจำชาย, ‘นารา เครปกะเทย’ ไม่ได้รับฮาร์โมนเพศหญิง (ยาคุม) เพื่อคงสรีระและความเป็นผู้หญิงของเธอ ความยินดีหรือไม่ยินดีกับการต้องทำแบบนี้?

5. ในการเข้ารักษาที่เรือนจำชาย,

การไม่ได้รับฮาร์โมนเพศหญิงในการเข้ารักษาในเรือนจำชายจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตและทางกายของ ‘นารา เครปกะเทย’ อย่างแน่นอน การไม่ได้รับยาคุม (หรือฮาร์โมนเพศ) ทำให้ ‘นารา’ ต้องคงชื่อสถาบันเป็นผู้หญิงข้ามเพศไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางเพศและการตัดผ่านไปถึงคนอื่นๆในระหว่างการรักษาระหว่างข้ามเพศกับผู้ต้องขังชายที่อยู่ในเรือนจำชาย อย่างไรก็ตาม ความไม่เป็นมิตรจากผู้คุมขังและคนรอบข้างอาจทำให้ ‘นารา’ รู้สึกถูกละเว้นและสับสน เพื่อให้ ‘นารา’ สามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เธอรู้สึกเป็นผู้หญิง จำเป็นจะต้องมีการส่งเสียงพูดของ ‘นารา’ เพื่อให้ได้รับการเคารพและยอมรับในการไม่ได้รับยาคุม

โดยทั่วไปแล้ว, การไม่ได้รับฮาร์โมนเพศหญิง (ยาคุม) ทำให้เธอต้องดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับความเป็นผู้หญิงข้ามเพศ เรือนจำชายมีกฎระเบียบที่เข้มงวดและบังคับใช้ต้องการ ‘นารา’ ให้ปฏิบัติตามกฎ เช่น การตัดผมสั้น ไม่ได้รับอณูที่จะใส่ยกทรง โดยผู้คุมขังจะยืนยันว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ‘นารา’ จะถูกลงโทษและถูกสั่งให้ทำสิ่งที่ขัดแย้งกับการเป็นผู้หญิงข้ามเพศไป

ผลกระทบทางจิตใจ:

 • การไม่ได้รับยาคุม (หรือฮาร์โมน) เป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าจะกระทบต่อสุขภาพทางจิตของ ‘นารา’ ทั้งระหว่างการเคลื่อนไหวในระบบกำลังและในชีวิตประจำวัน
 • ความยุ่งเหยิงและกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่ใจที่จะทำอย่างไรในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้สนับสนุนการเป็นผู้หญิงข้ามเพศธรรมชาติของตัวเอง
 • ความสับสนและความเห็นใจต่อบทบาทและตัวตนของเธอในสังคม โดยผู้คุมขังและผู้อื่นๆ บาดเจ็บ เพื่อกระชับกำลังใจให้ ‘นารา’ เต็มที่สู้รณี

6. ‘นารา เครปกะเทย’ เล่าว่าในช่วงที่ผ่าตัดหน้าอกแล้วแต่ยังไม่สามารถใส่ยกทรงได้ ต้องใช้วิธีการพิเศษในการป้องกันการผลิตฮอร์โมนเพศชาย คุณคิดว่าสถานการณ์แบบนี้กระทบต่อจิตใจและสุขภาพทางจิตของ ‘นารา เครปกะเทย’ ไปถึงขั้วไหนได้บ้าง?

สถานการณ์ที่ ‘นารา เครปกะเทย’ ต้องพบเป็นปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบต่อจิตใจและสุขภาพทางจิตของเธอ หลังจากผ่าตัดหน้าอกแล้ว ‘นารา’ ไม่สามารถใส่ยกทรงได้ แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกผลิตฮอร์โมนชาย เธอต้องใช้วิธีการพิเศษ

ผลกระทบทางจิตใจ:

 • ความรู้สึกขัดแย้งและสับสนต่อบทบาทเพศของตัวเอง หากไม่สามารถใส่ยกทรงได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอต้องการและคาดหวัง
 • ความไม่แน่ใจในการปรับตัวให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกผลิตฮอร์โมนชาย และความกังวลที่จะมีการผลิตฮอร์โมนชายโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • ความสับสนในการรู้สึกต่อผู้คุมขังและชุมชนของผู้ต้องขัง และการรักษารูปลักษณ์ข้ามเพศของตัวเอง
 • ความเครียดและกระวนกระวายจากการใช้วิธีการพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกผลิตฮอร์โมนชาย และความกังวลที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตของเธอในระยะยาว

7. ‘นารา เครปกะเทย’ ถูกตัดผมเกรียนและไม่ได้รับการใช้เครื่องสำอางให้เหมือนผู้ต้องขังอื่น ๆ ในเรือนจำชาย เธอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการรักษาตัวและความรู้สึกในการเป็นผู้หญิงข้ามเพศไปถึงขั้วไหนได้บ้าง?

การถูกตัดผมสั้นและไม่ได้รับการใช้เครื่องสำอางโดยเทียบกับผู้ต้องขังชายในเรือนจำชาย เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาตัวและความรู้สึกของ ‘นารา เครปกะเทย’ อย่างแน่นอน

ผลกระทบต่อการรักษาตัว:

 • ความลำบากในการดูแลและรักษาเครื่องสำอางของตัวเอง ที่จำเป็นต้องพึ่งพับแป้งหรือสิ่งที่ไม่ใช่เครื่องสำอางที่ได้รับมาตรฐานหรือการช่วยเหลือจากผู้มีความเชี่ยวชาญ
 • การถูกตัดผมสั้นโดยไม่ได้ตัดผมให้เหมือนกัน และไม่ได้รับโอกาสในการทำผมสั้นต่างๆ เช่น หุบผมข้าง, ขด, จุก เป็นต้น
 • ความไม่ถูกเคารพและถูกรบกวนจากผู้คุมขังและผู้อื่นๆในสถาบัน เพราะจุดประสงค์ของการตัดผมสั้นของเธอที่แตกต่างจากความประพฤติของผู้ต้องขังชาย
 • ความลำบากในการรับรู้และเห็นค่านิยมของตัวเอง เนื่องจากไม่สามารถปรับแต่งลักษณะเครื่องสำอางที่เหมือนผู้หญิงใช้อย่างได้
 • การไม่ได้รับการประเมินค่าและเสียดสีใจจากบทบาทเพศข้ามเพศของตัวเอง โดยไม่ได้รับการใช้เครื่องสำอาง เห็นให้ถือว่า ‘นารา’ ถูกรบกวนและไม่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้หญิง

นารา เครปกะเทย ถูกตัดผมเกรียนใหม่ล่าสุด และได้ถ่ายวิดีโอไวรัลเพื่อแชร์กับแฟนๆ ของเธอ ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเธอ เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของไอดอลที่ชื่นชอบ

Leave a comment